Årssammanfattning 2023

Betydande framsteg i våra projekt under året

Under året förfinade vi vår strategi och beslutade att fokusera vår huvudverksamhet till tasquinimod i myelofibros.
Helén Tuvesson, VD Active Biotech

VD har ordet

Våra projekt har potential

Våra helägda projekt tasquinimod och laquinimod inom hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar gjorde betydande framsteg under 2023. Under året förfinade vi vår strategi och beslutade att fokusera vår huvudverksamhet till tasquinimod i myelofibros. Förberedelser pågår för starten av två kliniska studier i myelofibros under 2024. I laquinimod-projektet bekräftades en god säkerhetsprofil för den nyutvecklade ögondroppsformuleringen i friska försökspersoner. Nästa steg är en klinisk biodistributions­studie som utförs för att utvärdera den okulära fördelningen efter administrering av laquinimod ögondroppar. Utöver det kommer vårt fokus att ligga på att hitta en partner för den fortsatta kliniska utvecklingen av laquinimod. En nyemission för att finansiera planerade kliniska program avslutades framgångsrikt i december och tillförde 43,5 MSEK till likviditeten före emissionskostnader.

Nyckeltal

Siffror för år 2023

Nettoomsättning

0,0

MSEK
(2022: 0,0)

Rörelseresultat

-0,5
MSEK
(2022: 0,0)

Årets resultat

-0,8
MSEK
(2022: -58,4)

Resultat per aktie

0,0
SEK/aktie
(2022: 0,25)

Soliditet

0
%
(2022: 68)

Mål och strategi

Arbetet mot våra mål

Vår affärsmodell syftar till att främja projekt inom indikationer med stort medicinskt behov och kommersiell värdepotential i cancer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Det finns solida prekliniska data som stödjer projekten.
Läs om mål och strategi
Med ekonomin säkrad för att nå viktiga mål i de planerade kliniska programmen ser jag fram emot ett spännande 2024
Helén Tuvesson, VD Active Biotech

Verksamhet

Projekt inom specialist­indikationer

Vi har tre projekt i vår portfölj: Tasquinimod för hematologiska maligniteter, laquinimod för inflammatoriska ögonsjukdomar inklusive uveit, samt naptumomab, en tumörinriktad immunterapi som utvecklas i samarbete med NeoTX.
Läs om verksamhet

Tasquinimod

Tasquinimod utvecklas för behandling av hematologiska cancerformer, såsom multipelt myelom och myelofibros.
Läs om projektet

Laquinimod

Laquinimod utvecklas för behandling av svåra inflammatoriska ögonsjukdomar, såsom icke-infektiös bakre uveit.
Läs om projektet

Naptumomab

Naptumomab stärker immunsystemets förmåga att känna igen och döda tumörer. Naptumomab utvecklas av NeoTX för behandling av solida tumörer.
Läs om projektet

Marknad

Marknad och konkurrens för våra projekt

I linje med vår affärsstrategi fokuserar vi på utvecklingen av tre projekt som alla visar en betydande marknadspotential.
Läs om marknad
Vi har studerat tasquinimod i den avancerade och blastiska fasen av myelofibros och sett mycket lovande resultat
Lucia Masarova, Assistant Professor, MD Anderson Cancer Center
Läs hela intervjun

Finansiell information

Våra räkenskaper

Här hittar du vår finansiella redovisning med förvaltningsberättelse, räkenskaper och noter för året.
Läs om finansiell information